ผลงานและข้อกำหนดชมรม ผอ.รพสต.อำเภอเมืองแพร่

ผลงานและข้อกำหนดชมรม ผอ.รพสต.อำเภอเมืองแพร่

ผลงานและข้อกำหนดชมรม ผอ.รพสต. ระเบียบชมรม-ผอ.รพ.สต.-ผลงาน.pdf (69 downloads)

 

แผนปฎฺิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แผนปฎฺิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คู่มือ การคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และทวารหนัก

คู่มือ การคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และทวารหนัก

คู่มือ การคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และทวารหนัก คู่มือคัดกรองมะเร็งลำใส้-ปี-2561-สสอ-เมืองแพร.pdf (61 downloads)