กิจกรรม งาน สา,สุขฯ

ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลแม่คำมี ซึ่งพบสถานการณ์มีการระบาด ได้ดำเนินการ ประชาคม 30 มิ.ย. ติดตามควบคุม 8 ก.ค. ขอความร่วมมือ จาก อบท. อสม. เจ้าหน้าที่ และประชาชนบ้านวังช้าง_7_63

previous arrow
next arrow
Slider

สสอ.เมืองแพร่ ร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่ เข้าร่วมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ก่อนเปิดเทอม ร่วมกับ โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ และควบคุมโรคไข้เลือดออก _6_63

previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมการเฝ้าระวัง COVID-19 ของ รพ.สต. และทีม อสม. ในพื้นที่ _5_63

previous arrow
next arrow
Slider

ออกเยี่ยมติดตามผู้กักกันที่บ้าน ให้ความรู้ร้านค้า และเยี่ยมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานด่านชุมชน(COVID-19)_4_63

previous arrow
next arrow
Slider

ระงับและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 6_3_2520

previous arrow
next arrow
Slider

ออกเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงาน รพ.สต.ในเขตพื้นที่ 20-26_2_2520

previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศเจตนรมณ์สุจริตในการบริหารงาน 4_12_62

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

กิจกรรมรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคหัด 14 _11_62

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

นิเทศงานครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ2562 สสจ.แพร่ 13_3_2562

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

การออกติดตามตรวจสอบภายใน รพ.สต. 1ถึง15_3_2562

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่