คลังเก็บหมวดหมู่: ITA

แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(EB2)