การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ

การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ วิเคราะห์แผนทุจริต.pdf (74 downloads)

ผลงานและข้อกำหนดชมรม ผอ.รพสต.อำเภอเมืองแพร่

ผลงานและข้อกำหนดชมรม ผอ.รพสต.อำเภอเมืองแพร่

ผลงานและข้อกำหนดชมรม ผอ.รพสต. ระเบียบชมรม-ผอ.รพ.สต.-ผลงาน.pdf (86 downloads)

 

แผนปฎฺิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

แผนปฎฺิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ

คู่มือ การคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และทวารหนัก

คู่มือ การคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และทวารหนัก

คู่มือ การคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งลำไส้และทวารหนัก คู่มือคัดกรองมะเร็งลำใส้-ปี-2561-สสอ-เมืองแพร.pdf (88 downloads)

กิจกรรมรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

กิจกรรมรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์

1 ปศุสัตว์ลงพื้นที่ม.2 บ้านถิ่น ณ วัดถิ่นนอก(พื้นที่เกิดเหตุและเป็นข่าว)ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในพื้นที่ประมาณ 200 ตัว
2. ประชาสัมพันธ์ให้นำสัตว์มาฉีดวัคซีนและการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น ทางหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านและผ่านทางไลน์กลุ่มอสม.และตัวอสม.นำข่าวไปประชาสัมพันธ์
3. เฝ้าระวังการถูกสุนัขและแมวกัดในประชาชนทุกรายและแจ้งรายงานทุกวัน
4. เฝ้าระวังการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่