สรุปข้อปฏิบัติ 10 ประการ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรฯ สสอ.เมืองแพร่

สรุปข้อปฏิบัติ 10 ประการ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรฯ สสอ.เมืองแพร่

 

 

ขอขึ้นเวปปรับปรุงผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf (47 downloads)

 

ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสอ.เมืองแพร่

ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสอ.เมืองแพร่

ขอขึ้นเวปสรุปการอบรม-สัมนาผลประโยชน์ทับซ.pdf (50 downloads)