ผู้บริหารหน่วยงาน/โครงสร้างหน่วยงาน

นายพิเชษฐ์ ผัดผ่อง
สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่
นายประจบ ประจงแต่ง
ผู้ช่วยสาธารรสุขอำเภอ
ฝ่ายวิชาการและคุณภาพ
นายพงษ์เทพ นามวงค์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
ฝ่ายบริหาร
นายสุทธิ แสนสิริ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่