ผู้บริหารหน่วยงาน

นายพิเชษฐ์ ผัดผ่อง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่

tel..080-5035245
นายพงษ์เทพ นามวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

tel..085-0414145
นายวีระชัย ชัยวรรณธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
สนับสนุนวิชาการและบริการ

tel…084-5755598
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ทำเนียบบุคลากรปี2564

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่