คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศ สสอ.เมืองแพร่(สมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ)

ประกาศ สสอ.เมืองแพร่ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ประเภทเงินบำรุงของ รพ.สต.ท่าข้าม

ประกาศ สสอ.เมืองแพร่ เรื่องประกาศปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งการคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศ สสอ.เมืองแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ของ รพ.สต.ท่าข้าม

ประกาศ สสอ.เมืองแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป