คลังเก็บหมวดหมู่: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ขายทอดตลาด/สมัครงาน

ประกาศ สสอ.เมืองแพร่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศ สสอ.เมืองแพร่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สสอ.เมืองแพร่ ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดรถราชการเสื่อมสภาพ