ประกาศ สสอ.เมืองแพร่ (รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาฯ)

#ประกาศ สสอ.เมืองแพร่ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

#ประกาศ สสอ.เมืองแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่