ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน/ขายทอดตลาด/

#ประกาศขายทอดตลาดรถราชการเสื่อมสภาพครั้งที่ 2

#สสอ.เมืองแพร่ประกาศยกเลิกขายทอดตลาดรถราชการเสื่อมสภาพ

#ประกาศขายทอดตลาดรถราชการเสื่อมสภาพ

#ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่

เรื่อง ขายทอดตลอดรถจักรยานยนต์ราชการเสื่อมสภาพ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่

เรื่อง ขายทอดตลอดรถจักรยานยนต์ราชการเสื่อมสภาพ ประกาศขี้นเวปขายทอดตลาด-รถราชการ.pdf (150 downloads)

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่