MOIT22_แนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน1.บันทึกเสนอ ผบห.รับทราบคู่มือแนวปฏิบัติฯ และอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments