ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น/กระดานข่าว/กระทู้

ที่ตั้ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 12 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ ปัจจุบันมีบุคลากรปฏิบัติงาน จำนวน 13 คน เป็นข้าราชการ จำนวน 10 คน ลูกจ้างรายเดือน จำนวน 3 คน
1.1) สื่อสารด้วยโทรศัพท์ จำนวน 2 หมายเลข ได้แก่ 0 5451 1220โทรสาร 0 5452 2723
1.2) สื่อสารด้วย ระบบ E-MAIL (phc511220@gmail.com   phc5401@hotmail.com)
1.3) สื่อสารข้อมูลโดยใช้ระบบ Facebook (สสอ.เมืองแพร่ จ.แพร่:งาน IT_สสอ เมืองแพร่)https://www.facebook.com/profile.php?id=100005012404911 
1.4) เว็บไซค์ สำนักงาน www.sasukmp2559.com/sasukmuang/

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่